Wideo-wykłady

Stream ESC
Sesja 1

Wyzwania terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z migotaniem przedsionków po ostrych zespołach wieńcowych i zabiegach angioplastyki wieńcowej

Prowadzenie: prof. Andrzej Budaj, prof. Adam Witkowski

Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Sesja 2
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
Stream EDU