Program PDF

 

  Stream Rekomendacji ESC 2020   Stream Edukacyjny
  11.06.2021 r. (piątek)
10:00-11:30

WARSZTATY ECHOKARDIOGRAFICZNE

Prowadzący: Agnieszka Pawlak, Piotr Szymański 

10:00-10:05 Wstęp i Tour de Table. Agnieszka Pawlak, Piotr Szymański

10:05-10:25 Pytania (i odpowiedzi) z echokardiografii w niewydolności serca. Andrzej Gackowski

10:25-10:45 Pytania (i odpowiedzi) z echokardiografii w chorobach mięśnia sercowego. Tomasz Kukulski

10:45-11:05 Pytania (i odpowiedzi) z  echokardiografii pediatrycznej. Monika Kowalczyk-Domagała

11:05 -11:25 Pytania (i odpowiedzi) z echokardiografii - w wadach serca. Piotr Szymański

11:25-11:30 Zakończenie warsztatu. 

   
11:30-11:45 PRZERWA
11:45-13:15

Egzamin praktyczny z kardiologii

Przewodniczący: Zbigniew Gąsior, Robert J. Gil,  Jarosław Kaźmierczak
Panel: Piotr Lipiec, Stanisław Bartuś, Marek Jastrzębski

Cześć pierwsza – czego oczekuję od zdającego?
1. Echokardiografia. Danuta Sorysz
2. Angiografia. Tomasz Pawłowski
3. EKG. Sebastian Stec

Część druga – omówienie przypadków z komentarzem ekspertów
1. Przypadek nr 1 – Przewlekły zespół wieńcowy. Michał Kuzemczak
2. Przypadek nr 2 – Ostry zespół wieńcowy. Michał Hawranek
3. Przypadek nr 3 – Ostra niewydolność serca. Agnieszka Tycińska 

 

Zabiegi strukturalne - propozycja algorytmów leczenia, monitorowania i opieki długofalowej.

Przewodniczący: Adam Witkowski, Jacek Legutko
Panel: Marek Grygier, Grzegorz Smolka, Zbigniew Chmielak

1. Walwuloplastyka aortalna u dorosłego. Wojciech Wojakowski
2. Czy postępowanie po TAVI różni się zależności u pacjenta niskiego, umiarkowanego i wysokiego ryzyka. Artur Dziewierz
3. Zamknięcie uszka lewego przedsionka. Zenon Huczek
4. Zapinka w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Radosław Pracoń

13:15-13:35 PRZERWA
13:35-13:45

Otwarcie 84 Konferencji Wiosennej PTK i XIII Konferencji "Kardiologii Polskiej"

Adam Witkowski, Anetta Undas, Robert J. Gil

   
13:45-14:45

Współczesne możliwości terapeutyczne leczenia niewydolności serca

Przewodniczący: Przemysław Leszek, Małgorzata Lelonek
Panel: Andrzej Wysokiński, Bożena Sobkowicz, Piotr Podolec

1. Optymalne postępowanie z chorym z niewydolnością serca ze redukowana frakcją wyrzutową lewej komory. Jadwiga Nessler
2. Czy mamy postęp w leczeniu chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Małgorzata Lelonek
3. Jak dobrze leczyć chorych z chorobami spichrzeniowymi. Paweł Rubiś
4. Możliwości terapeutyczne leczenia zapalenia mięśnia sercowego. Agnieszka Pawlak
5. Możliwości terapeutyczne leczenia kardiomiopatii przerostowej. Łukasz Mazurkiewicz

 

Problemy kardiologiczne w przypadkach klinicznych

Przewodniczący: Krzysztof J. Filipiak, Maciej Lesiak  
Panel: Mariusz Skowerski, Aneta Gziut, Jarosław Zalewski

1. Pacjent z hipercholesterolemią rodziną i hiperurykemią - jak postępować? Jak leczyć? Justyna Domienik-Karłowicz
2. Pacjent z zatorowości płucną i trombofilią - czy i jak stosować NOAC? Marcin Kurzyna
3. Młoda kobieta z objawem Raynauda i chromaniem przestankowym kończyn górnych - czy powinniśmy odnowić swoją wiedzę o zespole górnego otworu klatki piersiowej? Olga Możeńska
4. Kobieta po koronarografii z prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych zmienia kardiologa, bo poprzedni nie pomógł: INOCA vs. MINOCA. Jacek Bil

14:45-15:00 PRZERWA
15:00-16:30

Sesja Plenarna PTK 1 pod egidą Sekcji Kardiologii Sportowej
Wytyczne ESC 2020 - Stanowisko dotyczące kardiologii sportowej i aktywności fizycznej u chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Przewodniczący: Anna Turska-Kmieć, Wojciech Braksator
Panel: Anna Jegier, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Drygas

1. Unikanie bezczynności – nowy trend w wytycznych ESC 2020 r. Andrzej Folga
2. Rekomendacje aktywności fizycznej  u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca – dlaczego warto? Artur Mamcarz
3. Pacjent z zespołem  wieńcowym – zalecenia dotyczące  uprawiania sportu. Wojciech Braksator
4. Najnowsze badania i rekomendacje w kardiologii sportowej w Polsce, Europie i na świecie - HOTLINE 2021. Łukasz Małek
5. Kryteria indywidualnej oceny dorosłych z wadą wrodzona serca przed podjęciem aktywności fizycznej. Piotr Hoffman
6. Zalecenia dotyczące aktywności sportowej w szczególnych warunkach środowiska – nowe obszary wytycznych. Renata Główczyńska
7. Dyskusja z udziałem panelu ekspertów

 

Sesja Kardiologii Polskiej
Rok 2020 w Kardiologii  Polskiej

Przewodnicząca: Anetta Undas

1. Czekając na rekordowy IF. Anetta Undas
2. Pandemia COVID-19 w Kardiologii Polskiej. Grzegorz Gajos
3. Praktyczne wskazówki dla autorów - jak zwiększyć szanse publikacji artykułu w KP?
- Nowatorstwo - jak je podkreślić? Maciej Lesiak
- Dobór formatu do treści. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
- Właściwa konstrukcja artykułu. Maciej Sterliński
- Analiza statystyczna i jej opis. Maciej Polak

16:30-16:45 PRZERWA
16:45-18:15

Sesja Plenarna 2: Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz Sekcji Rytmu Serca 
Wytyczne ESC migotanie przedsionków - z czym się nie zgadzam, czego brakuje

Przewodniczący: Andrzej Przybylski, Bartosz Szafran
Panel: Małgorzata Kurpesa, Krzysztof Szydło, Beata Średniawa

1. Nie każde "migotanie" przedsionków to migotanie - najczęstsze błędy w ocenie EKG. Bartosz Szafran
2. NOAC - nie zawsze i nie wszędzie. Jerzy Krzysztof Wranicz
3. Czy rzeczywiście już czas na ablację jako terapię I rzutu w leczeniu migotania przedsionków? Michał Farkowski
4. Czy to już czas, by pacjent sam rozpoznawał migotanie? Watche i inne device. Maciej Sterliński

 

Sesja Asocjacji Niewydolności Serca
Pacjent z niewydolnością serca w czasie pandemii COVID-19 (z uwzględnieniem przypadków)

Przewodniczący: Małgorzata Lelonek, Agnieszka Pawlak

1. Pacjent z niewydolnością serca a możliwości terapeutyczne. Piotr Rozentryt/Tomasz Kukulski
2. Pacjent z niewydolnością serca a ryzyko powikłań (rehospitalizacje, zgony). Paweł Rubiś
3. Pacjent z niewydolnością serca a szczepienia. Przemysław Leszek
4. Pacjent z niewydolnością serca i COVID-19. Jarosław D. Kasprzak
5. Dyskusja podsumowująca

18:15-18:30 PRZERWA
18:30-20:00 Sesja satelitarna PFIZER

Leczenie przeciwkrzepliwe w 2021 roku – aktualne wytyczne i wyniki badań klinicznych

Czas trwania sesji: 60 minut (18:30-19:30)

Prowadzenie: Andrzej Budaj

1. Co nowego w praktycznym przewodniku EHRA 2021. Przemysław Mitkowski (15 min)
2. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową – wnioski z badania AUGUSTUS. Adam Witkowski (15 min)
3. Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z uwzględnieniem pacjentów z chorobą nowotworową. Adam Torbicki (15 min)
4. Dyskusja 15 min

 

Sesja satelitarna BERLIN-CHEMIE/MENARINI

Jak optymalnie chronić pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową i nerkową w erze post-covid?

Czas trwania sesji: 30 minut (19:30-20:00)

1. Rytm serca - jak bardzo ważny u pacjentów z ryzykiem sercowo-naczyniowym w erze post-covid? Marcin Grabowski 

2. Redukcja ciśnienia tętniczego w parze z redukcją albuminurii. Robert Małecki 

 

Sesja „Klubu 30” PTK
Platforma Współpracy Naukowej „Klubu 30” - wyniki pierwszych rejestrów wieloośrodkowych

Przewodniczący: Miłosz Jaguszewski, Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Panel: Jacek Bil, Wojciech Wojakowski, Błażej Michalski, Jakub Baran

1. Czym jest Platforma Współpracy Naukowej? Rejestr LATTEE - największy polski rejestr przezprzełykowych badań echokardiograficznych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
2. Leczenie restenozy w stencie w oparciu o wyniki rejestru DEB DRAGON. Wojciech Wańha
3. Kardiowersja farmakologiczna migotania przedsionków a choroby towarzyszące - wyniki badania CANT. Maciej Wybraniec
4. Polska populacja chorych z migotaniem przedsionków - założenia i wyniki rejestru POL-AF. Iwona Gorczyca

 
  12.06.2021 r. (sobota)
9:00-10:30

Warsztaty Elektrokardiograficzne

Prowadzący: Marek Kuch

Przedstawiający zapisy EKG: Iwonna Łaniewska, Maciej Janiszewski

Komentujący zapisy EKG: Małgorzata Kurpesa, Przemysław Mitkowski

   
10:30-10:45 PRZERWA
10:45-12:15

Sesja Plenarna PTK 3: pod egidą AISN
Wytyczne ESC 2020: Postępowanie u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST - od rozpoznania do leczenia

Przewodniczący: Adam Witkowski, Stanisław Bartuś, Robert J. Gil
Panel: Wojciech Wojakowski, Marek Grygier, Jacek Legutko, Maciej Dąbrowski

1. OZW bez uniesienia odcinka ST – epidemiologia, obraz kliniczny i rozpoznanie w oparciu o współczesne metody diagnostyczne. Mariusz Gąsior
2. Kliniczne skale oceny ryzyka. Zenon Huczek
3. Leczenie przeciwzakrzepowe w OZW bez uniesienia odcinka ST. Stanisław Bartuś
4. Inwazyjna koronarografia i rewaskularyzacja – kiedy, komu, jak? Maciej Lesiak
5. Szczególne populacje chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST. Wojciech Wojakowski
6. Długoterminowe postępowanie w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – zmiana stylu życia i leczenie farmakologiczne. Marek Grygier

 

Dylematy farmakoterapii praktykującego kardiologa

Przewodniczący: Krzysztof J. Filipiak, Jacek Kubica
Panel: Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Aneta Gziut

1. Rywaroksaban w dawce naczyniowej - jak postępować u pacjenta z chorobą wieńcową? Wojciech Wańha
2. Tikagrelor, prasugrel, a może jednak stary dobry klopidogrel - wytyczne a wyniki badań klinicznych. Jacek Bil
3. U jakiego pacjenta w praktyce kardiologa inwazyjnego pomyśleć o zastosowaniu inhibitorów PCSK9? Paweł Gąsior
4. Flozyny - czy faktycznie przełom w kardiodiabetologii? Filip Szymański

12:15-12:30 PRZERWA
12:30-14:15

Sesja satelitarna Novartis

Kontinuum sercowo-naczyniowe. Od zaburzeń lipidowych do niewydolności serca.

Czas trwania sesji: 60 minut (12:30-13:30)

Prowadzący: Przemysław Mitkowski

1. Teoria zaklętego kręgu. Artur Mamcarz

2. Inklisiran – przyszłość leczenia zaburzeń lipidowych. Piotr Dobrowolski

3. Czy jesteśmy w stanie odwrócić remodeling mięśnia sercowego? Anna Tomaszuk-Kazberuk

4. Q&A

 

Sesja satelitarna Servier

Gdy nadciśnienie tętnicze staje się jedną z chorób

Czas trwania sesji: 45 minut (13:30-14:15)

1. Mój pacjent z NT i przewlekłym zespołem wieńcowym – wyzwania optymalnej farmakoterapii. Jarosław D. Kasprzak 

2. Mój pacjent z NT i migotaniem przedsionków. Przemysław Mitkowski  

 

Kardiologia jednego dnia – świat po pandemii COVID-19

Przewodniczący: Robert J. Gil, Maciej Sterliński, Zbigniew Gąsior
Panel: Miłosz Jaguszewski, Jacek Kubica 

1. Możliwości elektrofizjologii. Przemysław Mitkowski
2. Zabiegi kardiologii inwazyjnej. Tomasz Pawłowski
3. Diagnostyka echokardiograficzna. Andrzej Gackowski
4. Kompleksowa ocena nieinwazyjna. Piotr Szymański

14:00-14:15 PRZERWA
14:15-15:45

Sesja Plenarna PTK 4. Wytyczne ESC: Zalecenia ESC 2020 - postępowanie z dorosłymi z wadą wrodzoną serca  z analizą wybranych przypadków klinicznych

Przewodniczący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Monika Komar
Panel: Piotr Hoffman, Mariusz Kuśmierczyk, Maciej Sterliński, Jacek Kusa

1. Zasady organizacji opieki nad dorosłymi z wadami wrodzonymi serca. Piotr Hoffman
2. Zaburzenia rytmu i ryzyko nagłego zgonu sercowego u chorego z wadą wrodzoną serca. Katarzyna Biernacka
3. Zwężenie drogi odpływu lewej komory i aortopatie. Lidia Tomkiewicz-Pająk
4. Rozpoznawanie nadciśnienia płucnego i jego znaczenie w leczeniu wad przeciekowych. Ewa Mroczek

 

Kiedy klasyczna kardiochirurgia nie może pomóc...

Przewodniczący: Adam Witkowski, Tomasz Hirnle
Panel: Tomasz Pawłowski, Dariusz Jagielak, Wojciech Wojakowski

1. Ciężka niedomykalność mitralna. Piotr Szymański
2. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa. Jacek Legutko
3. Stenoza zastawki aortalnej. Piotr Suwalski
4. Wady wrodzone u dorosłych. Marcin Demkow

15:45-16:00 PRZERWA
16:00-16:30

Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim 

Co oznacza bezpieczna antykoagulacja u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków?

Czas trwania sesji: 30 minut (16:00-16:30)

1. Co wiemy z polskich danych długoterminowej obserwacji pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych przeciwkrzepliwie, ujętych w rejestrze CRAFT? Marcin Grabowski

2. Sytuacje wymagające pilnej interwencji chirurgicznej u pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie. Anna Tomaszuk-Kazberuk

 

Sesja satelitarna KRKA 

Czas trwania sesji: 20 minut (16:00-16:20)

Pacjent z dyslipidemią – miedzy celem terapeutycznym a praktyką. Maciej Banach

16:30-17:00

Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim

Inhibitory SGLT2 – szansa dla pacjentów z niewydolnością serca?

Czas trwania sesji: 30 minut (16:30-17:00)

1. Inhibitory SGLT2 – nowa opcja terapeutyczna w niewydolności serca. Jarosław Drożdż

2. Czego dowiedzieliśmy się z badania Emperor-Reduced? Przemysław Mitkowski 

 

 

17:00-17:15 PRZERWA
17:15-18:45

Sesja Platformy Naukowej PTK

Przewodniczący: Jarosław Drożdż, Marek Gierlotka

1. Zasady ubiegania się o dofinansowanie badań obserwacyjnych Platformy Naukowej PTK. Marek Gierlotka (15')
2. Platforma Naukowa Klubu 30 PTK. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (15')
3. Innowacje w elektrokardiologii. Marcin Grabowski (15')
4. Badanie obserwacyjne niewydolności serca PTK. Jarosław Drożdż (15')
5. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników sesji