Program do pobrania - plik .PDF

 

Program

  Stream Rekomendacji ESC 2019   Stream Edukacyjny   
CZWARTEK, 25.06.2020       CZWARTEK, 25.06.2020
 

 

 

Warsztaty EKG

Przewodniczący: Marek Kuch
Eksperci: Małgorzata Kurpesa, Przemysław Mitkowski
Przedstawiający: Iwonna Łaniewska, Maciej Janiszewski

Quiz: 10 pytań

12:00-13:30
13:30-13:45

Otwarcie 83 Konferencji Wiosennej PTK

Prowadzący: Robert Gil, Adam Witkowski

     
14:00-15:30

Sesja Plenarna PTK 1 pod egidą Sekcji Rytmu Serca 
Tytuł: Wytyczne ESC - Częstoskurcz nadkomorowy 

Moderatorzy: Piotr Kułakowski, Maciej Sterliński

1. Ogólne zasady postępowania w SVT, interpretacja EKG, przegląd arytmii - Michał Farkowski 35'
2. Arytmie typu makroreentry, tachykardiomiopatia, populacje szczególne: ciężarne, kierowcy, etc - Ewa Jędrzejczyk-Patej 35' 
3. Dyskusja panelowa i odpowiedzi na pytania Uczestników 20' 

 

Sesja Kardiologii Polskiej
Tytuł: Co najciekawszego w Kardiologii Polskiej w 2020?

Prowadzący: Anetta Undas

1. Wprowadzenie – Rok 2019 w Kardiologii Polskiej czyli szacowany Impact Factor 2019 i nie tylko – Prof. Anetta Undas 13'
Wybrane najciekawsze artykuły oryginalne z 2019
2. Choroba wieńcowa i niewydolność serca – Prof. Grzegorz Gajos (Kraków) 13'
3. Nowe techniki i powikłania elektroterapii – Prof. Maciej Sterliński (Warszawa) 13'
4. Leczenie inwazyjne wad strukturalnych serca – Prof. Maciej Lesiak (Poznań) 13'

14:00-15:00
15:45-17:15

Sesja Wspólna PTK & PT Nadciśnienia Tętniczego, Diabetologicznego & Lipidologicznego 
Tytuł: Aktualne zalecenia ESC w zakresie prewencji, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i zaburzeń lipidowych: co wiadomo, a czego jeszcze nie wiemy.

Prowadzący: Maciej Banach, Robert Gil, Piotr Jankowski

1.     Prewencja, rehabilitacja i kardiologia sportowa - Anna Jegier, Renata Główczyńska, Tomasz Zdrojewski (3x9' = 27')
2.     Nadciśnienie tętnicze - Aleksander Prejbisz 15'
3.     Cukrzyca i stany przedcukrzycowe - Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 15'
4.     Zaburzenia lipidowe - Maciej Banach 15'
5.     Dyskusja 18'

 

Sesja Klubu 30
Tytuł: Migotanie przedsionków - co przyniosą wytyczne z 2020 roku?

Przewodniczący: Miłosz Jaguszewski (Gdańsk), Agnieszka Kapłon-Cieślicka (Warszawa)

1. Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego u chorych z migotaniem przedsionków - czy skala CHADS-VASc wystarczy? Iwona Gorczyca (Kielce) 10'
2. Dyskusja 2'
3. Leki z grupy NOAC- czy rozwiązują wszystkie problemy leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków? Anna Tomaszuk-Kazberuk (Białystok) 10'
4. Dyskusja 2'
5. Ablacja RF migotania przedsionków- u wszystkich, czy u wybranych chorych? Jakub Baran (Warszawa) 10'
6. Dyskusja 2'

Debata Pro-Contra zamykania uszka lewego przedsionka: przeznaczyniowe, chirurgiczne vs  leczenie zachowawcze - jak należy postępować w 2020 roku?

7. Wojciech Wojakowski- zdanie kardiologa interwencyjnego (Katowice) 10'
8. Marek Kiliszek - zdanie kardiologa zachowawczego (Warszawa) 10'
9. Dyskusja 4'

15:15-16:15
17:45-18:45

Sesja satelitarna Pfizer

Wyzwania terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z migotaniem przedsionków po ostrych zespołach wieńcowych i zabiegach angioplastyki wieńcowej

Prowadzenie: prof. Andrzej Budaj, prof. Adam Witkowski

1. Terapia przeciwzakrzepowa u pacjenta z migotaniem przedsionków po OZW i /lub PCI - dane z badania AUGUSTUS. prof. A. Budaj 15'

2. Optymalne leczenie przeciwzakrzepowe według wytycznych ESC /PTK. prof. A. Witkowski 15'

3. Przypadek pacjenta z migotaniem przedsionków i ostrym zespołem wieńcowym. prof. M. Lesiak 15'

4. Dyskusja 15'

 

Tytuł: Leczenie zastawki aortalnej w świetle najnowszych doniesień

Prowadzący: Adam Witkowski (Warszawa), Piotr Suwalski (Warszawa)
Panel: Tomasz Pawłowski (Warszawa), Dariusz Jagielak (Gdańsk)

1. Czy demografia i objawy kliniczne powinny determinować wybór terapii chorych ze stenozą / niedomykalnością aortalną (AVR, TAVI, BAV czy już tylko OMT)? Wojciech Wojakowski (Katowice) 15'
2. Jak odróżnić różne postaci ciasnej stenozy aortalnej? Piotr Szymański (Warszawa) 15'
3. Jak postępować z chorym po interwencji na zastawce? Leczenie oraz monitorowanie powikłań. Marek Grygier (Poznań) 15' 
4. Dyskusja 15' 

16:30-17:30
19:00-19:30

Sesja satelitarna Novartis

Tytuł: Jak poprawić rokowanie pacjentów z HFrEF?

Przewodniczący: prof. Adam Witkowski

1. Jak optymalnie leczyć pacjenta z HFrEF po ostrej dekompensacji w oparciu o Konsensus ESC i ACC?
prof. Przemysław Leszek

 

Tytuł: Nowości w farmakoterapii niewydolności serca

Prowadzący: Małgorzata Lelonek (Łódź), Piotr Rozentryt (Zabrze)

1. Aktualne badania w farmakoterapii niewydolności serca. Filip Szymański (Warszawa) 14'
2. Jak optymalnie leczyć chorego ze stabilną niewydolnością serca? Przemysław Leszek (Warszawa) 14'
3. Jak optymalnie leczyć chorego z zaostrzeniem niewydolności serca? Agnieszka Tycińska (Białystok) 16'
4. Jak dobrze leczyć chorego z niewydolnością serca i cukrzycą? Agnieszka Pawlak (Warszawa) 12'
5. Dyskusja podsumowująca 4'

17:45-18:45
 

 

 

Sesja satelitarna AstraZeneca

Tytuł: Optymalizacja terapii przeciwpłytkowej po ostrym i przewlekłym zespole wieńcowym
prof. Stanisław Bartuś, prof. Przemysław Mitkowski

19:30-20:00
PIĄTEK, 26.06.2020       PIĄTEK, 26.06.2020
9:00-10:30

Warsztaty ECHO
Jakie pytania na egzaminie z echokardiografii zadałby:

Przewodniczący: Piotr Szymański, Zbigniew Gąsior, Jarosław Kasprzak

Prof. Zbigniew Gąsior - o chorobę wieńcową i jej powikłania 15'
Prof. Katarzyna Mizia Stec - o wady zastawkowe serca 15'
Prof. Olga Trojnarska - o wady wrodzone serca 15'
Prof. Piotr Lipiec - o choroby mięśnia sercowego 15'
Prof. Marcin Fijałkowski - o guzy, choroby osierdzia, dużych naczyń 15'
Pytania i komentarze 15'

 

   
10:45-12:15

Sesja Plenarna PTK 3 pod auspicjami AISN PTK
Tytuł: Wytyczne ESC - Przewlekle Zespoły Wieńcowe (PZW) - od rozpoznania do leczenia.

Prowadzący: Robert Gil (Warszawa), Stanisław Bartuś (Kraków)
Panel: Wojciech Wojakowski (Katowice), Jacek Legutko (Kraków), Zenon Huczek (Warszawa), Maciej Dąbrowski (Warszawa)

1. PZW – kliniczne prezentacje – Mariusz Gąsior (Zabrze) 15'
2. Nowoczesna diagnostyka PZW metodą TK – dlaczego warto? Maksymilian Opolski (Warszawa) 15'
3. Leczenie farmakologiczne  w PZW – kiedy je rozpoczynać, a kiedy jest nieskuteczne? Janina Stępińska  (Warszawa) 15'
4. Miejsce diagnostyki inwazyjnej  w leczeniu PZW. Dariusz Dudek (Kraków) 15'
5. Wskazania do rewaskularyzacji wieńcowej w świetle badania ISCHEMIA (update). Maciej Lesiak (Poznań) 15'
6. Wybór metody rewaskularyzacji w PZW – czy wiemy już wszystko?  Michał Hawranek (Zabrze) 15'

 

Tytuł: Jak leczyć w świetle nowych wytycznych 2019 - poradnik praktyczny w trudnych sytuacjach klinicznych.

Prowadzący: B. Wożakowska-Kapłon (Kielce)
 
Panel: K. Filipiak (Warszawa), K. Mizia-Stec (Katowice)
 
1. Pacjent z ostrą zatorowością płucną
- prezentacja przypadku (I. Gorczyca) 8'
- komentarz eksperta (A. Torbicki) 7'

2. Pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym  
- prezentacja przypadku (J. Bil) 8'
- komentarz eksperta (R.J. Gil) 7'

3. Pacjent z zaburzeniami lipidowymi
- prezentacja przypadku (A. Gziut) 8'
- komentarz eksperta (M. Banach) 7'

4. Pacjent z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu
- prezentacja przypadku (J. Kuśnierz) 8'
- komentarz eksperta (M. Sterliński) 7'

10:45-11:45
12:30-14:00

Sesja plenarna PTK 4
Tytuł: Wytyczne ESC: Ostra Zatorowość Płucna

Prowadzący: Adam Torbicki, Piotr Pruszczyk
Panel: Michał Ciurzyński, Tatiana Mularek-Kubzdela

1.     Nowe obrazowanie i stratyfikacja ryzyka ostrej zatorowości płucnej? Michał Ciurzyński 20'
2.     Jak leczyć ostrą zatorowość płucną – „tabletka czy inwazja”? Marcin Kurzyna 20'
3.     Długookresowe następstwa i obserwacja pacjenta po ostrej zatorowości płucnej. Grzegorz Kopeć 20'
4.     Stare i nowe antykoagulanty w ostrej zatorowości płucnej: szukasz najlepszego? Ewa Mroczek 20'

 

Sesja dla Praktyków: Postępowanie okołointerwencyjne - kluczowe pytania

Prowadzący: Hanna Szwed (Warszawa), Mariusz Gąsior (Zabrze)

Panel: Agnieszka Tycińska (Białystok), Wojciech Zajdel (Kraków)

1. Leczenie przeciwpłytkowe u chorych poddawanych przezskórnej rewaskularyzacji – kiedy, jak długo i u kogo. Stefan Grajek (Poznań) 12'
2. Prowadzenie pacjenta po zabiegu angioplastyki pnia LTW. Tomasz Pawłowski (Warszawa) 12'
3. Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA) oraz przetrwałego otworu owalnego (PFO). Marcin Demkow (Warszawa) 12'
4. Postępowanie z pacjentem bez opcji rewaskularyzacyjnych. Michał Hawranek (Zabrze) 12'
5. Dyskusja podsumowująca 12'

12:00-13:00
14:30-15:00

Sesja satelitarna Servier

Leki złożone, jak poprawić skuteczność terapii nie tylko nadciśnienia tętniczego
prof. Krzysztof Filipiak

 

Tytuł: Kwalifikacja chorych do przezskórnych zabiegów strukturalnych i monitorowanie śródoperacyjne - co można i trzeba zobaczyć w badaniu echokardiograficznym 

Przewodniczący: Danuta Sorysz, Piotr Szymański

1. Kwalifikacja i monitorowanie zabiegów przezskórnej implantacji zastawki aortalnej - Agnieszka Pawlak 17'
2. Kwalifikacja i monitorowanie zabiegów  przezskórnej naprawy wtórnej niedomykalności mitralnej - Andrzej Gackowski 17'
3. Kwalifikacja i monitorowanie zabiegów przezskórnej naprawy niedomykalności trójdzielnej - Piotr Szymański 17'
4. Dyskusja 9'

13:15-14:15
15:15-16:20

Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim

Przewodniczący: Prof. Piotr Pruszczyk

1. Dabigatran u chorych z migotaniem przedsionków- właściwy pacjent, właściwa dawka
Prof. Anetta Undas, 14'

2. Chory  po zawale serca z migotaniem przedsionków -  potrójna czy podwójna terapia przeciwzakrzepowa?
Prof. Piotr Pruszczyk, 14'

3. Empagliflozyna i Inhibitory SGLT2 – jak wielka szansa dla kardiologii?
Prof. Agnieszka Pawlak, Prof. Piotr Rozentryt, 28'

4. Pytania i odpowiedzi, 9'