82 Wiosenna Konferencja PTK
XI Konferencja „Kardiologii Polskiej”

Serock | 10-11 maja 2019 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do udziału w 82 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/XI Konferencji „Kardiologii Polskiej”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 roku w hotelu NARVIL w Serocku k. Warszawy.

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów, internistów i lekarzy praktyków. Tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z omdleniami, pacjentkami z chorobami serca i naczyń podczas ciąży, kiedy i jak podejmować optymalne decyzje o rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz jak diagnozować i leczyć nadciśnienie tętnicze. Ponadto omawiane będą przez wybitnych ekspertów tematy kardiologiczne szczególnie ważne i aktualne dla lekarzy klinicystów, takie jak postępowanie z pacjentami w wieku podeszłym, czy interpretacja zapisów EKG i ECHO z interaktywnym udziałem publiczności, a także, adresowane przede wszystkim do młodszej generacji, praktyczne warsztaty pokazujące jak odpowiednio napisać artykuł naukowy do czasopisma anglojęzycznego. Planujemy także w drugim dniu konferencji sesję ze współudziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia – będziemy dyskutować o blaskach i cieniach programów koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca (KOS) i z niewydolnością serca (KONS).

Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas Wiosennej Konferencji będzie pomocna dla lekarzy, którzy często w codziennej praktyce podejmują trudne decyzje kliniczne. Mamy nadzieję, że tematyka spotkania oraz interaktywna formuła spełni Państwa oczekiwania, a atrakcyjne położenie Centrum Kongresowego dodatkowo zachęci do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu i wspólnego spędzenia majowego weekendu. Zapraszamy kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych i studentów uniwersytetów medycznych!

Organizatorzy konferencji: prof. Adam Witkowski, prof. Anna Konopka, doc. Jacek Kądziela
Redaktor Naczelna „Kardiologii Polskiej”: prof. Anetta Undas
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Piotr Ponikowski

Program

PIĄTEK, 10.05.2019

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:00, sala Missisipi

SESJA SATELITARNA MEDTRONIC

10 lat TAVI w Polsce – od kwalifikacji po leczenie farmakologiczne po zabiegu

PRZEWODNICZĄCY: Zenon Huczek (Warszawa), Marek Grygier (Poznań), Michał Zembala (Zabrze)

 1. Kwalifikacja do zabiegu TAVI - perspektywa kardiologa interwencyjnego. Zenon Huczek (Warszawa), 13 min
 2. Kwalifikacja do zabiegu TAVI okiem kardiochirurga – niecodzienne sytuacje. Michał Zembala (Zabrze), 13 min
 3. Leczenie przeciwpłytkowe/przeciwkrzepliwe po zabiegu TAVI – czy już wszystko jasne? Marek Grygier (Poznań), 13 min
 4. 10 lat TAVI w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy... Maciej Dąbrowski (Warszawa), 13 min
 5. Dyskusja, 8 min

14:00-15:00, sala Eufrat+Ganges (parter)

SESJA SATELITARNA ASTRA ZENECA

 1. Najnowsze Wytyczne ESC a praktyka: STEMI i NSTEMI. Robert J. Gil (Warszawa), 30 min
 2. Kontrowersje i dylematy kardiologia w prewencji wtórnej po zawale. Kiedy DAPT, a kiedy NOAC? Jacek Legutko (Kraków), 30 min

14:00-15:00, sala Kolorado+Kongo (parter)

SESJA SATELITARNA BERLIN-CHEMIE/MENARINI

Kardioprotekcja w zapobieganiu i leczeniu niewydolności serca

PRZEWODNICZĄCY: Adam Witkowski (Warszawa)

 1. Wprowadzenie. Adam Witkowski (Warszawa), 5 min
 2. Beta-adrenolityki wazodilatacyjne w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Piotr Hoffman (Warszawa), 15 min
 3. Pozawałowa niewydolność serca – inhibitor ACE i diuretyk pętlowy. Grzegorz Opolski (Warszawa), 15 min
 4. Dyskusja, 5 min

14:00-15:00, sala Nil (parter)

SESJA SATELITARNA PFIZER

Podwójna i potrójna terapia u pacjentów z migotaniem przedsionków – co nowego wiemy po badaniu AUGUSTUS

 1. Łączenie leków przeciwpłytkowych z antykoagulantami. Anetta Undas (Kraków)
 2. Badanie AUGUSTUS – apiksaban w podwójnej i potrójnej terapii vs. warfaryna. Andrzej Budaj (Warszawa)
 3. Wyniki badania AUGUSTUS okiem kardiologa interwencyjnego. Maciej Lesiak (Poznań)
 4. Dyskusja

15:00-16:30, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo (parter)

SESJA PTK 

Wytyczne ESC: OMDLENIA

PRZEWODNICZĄCY: Rafał Dąbrowski (Warszawa), Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)

 1. Definicje, diagnostyka i stratyfikacja ryzyka omdleń. Rafał Baranowski (Warszawa)
 2. Omdlenia u chorych z zaburzeniami rytmu i wysokim ryzykiem nagłego zgonu sercowego. Maciej Sterliński (Warszawa)
 3. Zasady leczenia omdleń. Zbigniew Gąsior (Katowice)
 4. Hipotensja ortostatyczna i zespoły nietolerancji ortostatycznej – diagnostyka i leczenie. Jacek Lewandowski (Warszawa)
 5. Neurologiczne przyczyny omdleń, diagnostyka, różnicowanie. Iwona Kurkowska-Jastrzębska (Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii)

15:00-16:30, sala Missisipi (parter)
Sesja Kardiologii Polskiej

Co najciekawszego w Kardiologii Polskiej w 2018?

PRZEWODNICZĄCA: Anetta Undas (Kraków)

 1. Rok 2018 w Kardiologii Polskiej: o recenzowaniu, publikowaniu i cytowaniu. Anetta Undas (Kraków)
 2. Rok 2018 w Kardiologii Polskiej: prewencja i niewydolność serca. Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)
 3. Rok 2018 w Kardiologii Polskiej: kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia. Maciej Lesiak (Poznań)
 4. Rok 2018 w Kardiologii Polskiej: elektrokardiologia. Maciej Sterliński (Warszawa)

15:00-16:30, sala Odra+Wisła (1 piętro)

Sesja Klubu 30: Nieznane aspekty migotania przedsionków

PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Mizia-Stec (Katowice), Błażej Michalski (Łódź)

 1. Anatomia serca – co nowego powinniśmy wiedzieć w aspekcie migotania przedsionków. Mateusz Hołda (Kraków) 
 2. Skala CHA2DS2-VASc i jej modyfikacje a ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów bez migotania przedsionków. Maciej Wybraniec (Katowice)
 3. Remodeling lewego przedsionka – jak skutecznie przewidywać odpowiedź na izolację żył płucnych. Michał Mazurek (Zabrze)
 4. Czy uszko lewego przedsionka jest nam potrzebne, czyli blaski i cienie implantacji okluderów lewego przedsionka. Maksymilian Mielczarek (Gdańsk)
 5. Migotanie przedsionków – nowy rodzaj trombofilii? Paweł Matusik (Kraków)
 6. Dyskusja – panel ekspertów

16:30-17:00 Przerwa kawowa

17:00-17:15, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo+Missisipi (parter)

Otwarcie Konferencji Wiosennej PTK 2019

Piotr Ponikowski (Wrocław), Adam Witkowski (Warszawa)

17:15-18:45, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo+Missisipi (parter)

SESJA PTK 

Wytyczne ESC: Choroby Układu Sercowo-Naczyniowego u Kobiet w Ciąży

PRZEWODNICZĄCY: Marianna Janion (Kielce), Małgorzata Peregud-Pogorzelska (Szczecin), Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

 1. Nadciśnienie tętnicze w ciąży. Danuta Czarnecka (Kraków)
 2. Wady nabyte i leczenie przeciwzakrzepowe w ciąży. Janina Stępińska (Warszawa)
 3. Wady wrodzone serca. Piotr Hoffman (Warszawa)
 4. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zatorowość płucna. Anna Fijałkowska (Warszawa)
 5. Kardiomiopatie a ciąża. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 6. Zaburzenia rytmu serca w ciąży. Piotr Kukla (Gorlice)

17:15-18:45, sala Odra+Wisła (1 piętro)

SESJA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE KARDIOLOGICZNEJ

PRZEWODNICZĄCY: Marek Kuch (Warszawa)
PANEL: Piotr Lipiec (Łódź), Przemysław Mitkowski (Poznań)

 1. Różne oblicza sercowopochodnej zatorowości obwodowej. Marcin Konopka (Warszawa)
 2. Kardiomiopatia takotsubo czy zawał serca typu 2? Wioletta Dyrla (Warszawa)
 3. Ostre zespoły wieńcowe – nowe wyzwania, trudne sytuacje kliniczne. Marek Chmielewski (Warszawa)
 4. Drugie oblicze kardiomiopatii. Edyta Kostarska-Srokosz (Warszawa)

19:30-22:00 Kolacja

 

SOBOTA, 11.05.2019

 

8:00-9:30, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo+Missisipi (parter)
Sesja Sponsora Strategicznego: BOEHRINGER INGELHEIM

Nowa Era profilaktyki udaru mózgu w migotaniu przedsionków i powikłań sercowo-naczyniowych w cukrzycy. Jak zmieniła się praktyka w ostatnim dziesięcioleciu?

PRZEWODNICZĄCY: Grzegorz Opolski (Warszawa)

 1. Profilaktyka udaru mózgu 10 lat od publikacji badania RE-LY. Grzegorz Opolski (Warszawa), 10 min
 2. Mój pacjent leczony NOAC wymaga kardiowersji i ablacji. Zbigniew Gaciong (Warszawa), 15 min
 3. Mój pacjent leczony NOAC wymaga zabiegu PCI. Przemysław Mitkowski (Poznań), 15 min
 4. Mój pacjent leczony NOAC wymaga operacji. Janina Stępińska (Warszawa), 15 min
 5. Mój pacjent leczony NOAC wysokiego ryzyka krwawienia. Anetta Undas (Kraków), 15 min
 6. Mój pacjent z cukrzycą - jak zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe? Leszek Czupryniak (Warszawa), 15 min
 7. Dyskusja, 5 min

9:30-11:40, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo+Missisipi (parter)
Sesja PTK we współpracy z MZ, NFZ i AOTMiT

Programy opieki koordynowanej nad pacjentami po zawale serca (KOS-Zawał) i z niewydolnością serca (KONS). Jakie wnioski możemy wyciągnąć z ich realizacji?

PANEL: Paweł Buszman (SUM, Katowice), Mariusz Gąsior (SCCS, Zabrze), Tomasz Hryniewiecki (Dyrektor IK, Warszawa), Andrzej Jacyna (Prezes NFZ), Jarosław Kaźmierczak (Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, Szczecin), Przemysław Mitkowski (UAM, Poznań), Piotr Ponikowski (Prezes PTK, UM Wrocław; prowadzenie sesji), Łukasz Szumowski (Minister Zdrowia), Roman Topór-Mądry (Prezes AOTMiT), Krystian Wita (Dyrektor Medyczny SUM, Katowice), Adam Witkowski (Prezes-Elekt PTK, IK - Warszawa)

 1. Wystąpienie Ministra Zdrowia RP, prof. Łukasza Szumowskiego, 10 min
 2. Struktura, cele i realizacja KOS-Zawał. Piotr Jankowski (Sekretarz ZG PTK, UJ Kraków), 10 min
 3. Struktura, cele i realizacja KONS. Jadwiga Nessler (Pełnomocnik ZG PTK, UJ Kraków), 10 min
 4. Doświadczenia ośrodków prowadzących program KOS-Zawał. Czy udaje się osiągać założone cele programu?
 • Zabrze, Mariusz Gąsior (SCCS, Zabrze), 10 min
 • Warszawa, Grzegorz Opolski (WUM), 10 min
 • Zamość, Andrzej Kleinrok (Szpital Wojewódzki, Zamość), 10 min
 • AHP, Piotr Buszman (AHP), 10 min
 • Ochojec, Krystian Wita (GCM, Ochojec), 10 min
 1. Doświadczenia ośrodków prowadzących program KONS. Czy są już pierwsze wnioski?
 • Telemedycyna w realizacji założeń programów KOS-Zawał i KONS. Przemysław Mitkowski (Poznań), 10 min
 1. Jak wygląda realizacja i finansowanie KOS-Zawał i KONS z perspektywy płatnika. Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, 10 min
 2. Dyskusja panelowa, 40 min

11:40-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:30, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo (parter)

Sesja Wspólna PTK/PTK-T

WYTYCZNE ESC/EACTS – REWASKULARYZACJA I NOWA UNIWERSALNA DEFINICJA ZAWAŁU SERCA 

PRZEWODNICZĄCY: Dariusz Dudek (Kraków), Tomasz Hirnle (Białystok), Witold Rużyłło (Warszawa), Adam Witkowski (Warszawa)

PANEL: Paweł Buszman (Katowice), Robert J. Gil (Warszawa), Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa), Andrzej Ochała (Katowice), Piotr Suwalski (Warszawa)

 1. Diagnostyka i proces podejmowania decyzji. Wojciech Wojakowski (Katowice)
 2. Rewaskularyzacja w stabilnej ch.w. Robert J. Gil (Warszawa)
 3. Rewaskularyzacja w OZW. Jacek Legutko (Kraków)
 4. Rewaskularyzacja w wybranych grupach chorych (niewydolność serca, wady zastawkowe, miażdżyca tt. obwodowych). Zbigniew Chmielak (Warszawa)
 5. Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe. Marek Gierlotka (Opole)
 6. Nowa uniwersalna definicja zawału serca. Andrzej Budaj (Warszawa)

12:00-13:30, sala Missisipi (parter)

SESJA PTK: KARDIOGERIATRIA 2019

PRZEWODNICZĄCY: Jarosław Drożdż (Łódź), Anna Konopka (Warszawa), Tomasz Zieliński (Warszawa)

 1. Co to jest zespół kruchości? Jak go rozpoznawać w praktyce? Ryszard Piotrowicz (Warszawa)
 2. Jak postępujemy w ostrych zespołach wieńcowych u osób starszych? Jerzy Pręgowski (Warszawa)
 3. Jak postępujemy w chirurgicznym leczeniu wad zastawkowych serca u osób starszych? Marek A. Deja (Katowice)
 4. Czy warto leczyć nadciśnienie tętnicze u osób starszych? Barbara Gryglewska (Kraków)
 5. Jak leczyć niewydolność serca u osób starszych? Tomasz Zieliński (Warszawa)
 6. Dyskusja

12:00-13:30, sala Odra+Wisła (1 piętro)

SESJA "PROPER MEDICAL WRITING"

PROWADZĄCY: Paweł M. Boguszewski (Warszawa)

(Ilość miejsc ograniczona, wymagane zgłoszenie chęci uczestnictwa w formularzu rejestracyjnym)

13:30-14:30 Lunch

13:30-14:15, sala Eufrat+Ganges (parter)

SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS

PRZEWODNICZĄCY SESJI: Adam Witkowski (Warszawa)

 1. Inicjacja sakubitryl/walsartan u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej zdekompensowanej niewydolności serca na podstawie wyników badania TRANSITION i PIONEER-HF. Janina Stępińska (Warszawa), 20 min.
 2. Od rozpoznania do leczenia - optymalizacja terapii niewydolności serca w obrazach ECHO. Andrzej Gackowski (Kraków), 20 min.
 3. Dyskusja, 5 min.

13:30-14:30, sala Kolorado+Kongo (parter)

SESJA SATELITARNA SERVIER

Pacjent onkologiczny u kardiologa – czy wystarczy rutynowe postepowanie?

PRZEWODNICZĄCY: Piotr Hoffman (Warszawa)

 1. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym. Agnieszka Olszanecka (Kraków)
 2. Pacjent z chorobą niedokrwienną serca. Przemysław Leszek (Warszawa)
 3. Niewydolność serca. Karol Kamiński (Białystok)

13:30-14:30, sala Missisipi (parter)

SESJA SATELITARNA AMGEN

Ruch antystatynowy – czy wiemy jak z nim walczyć? Program prewencyjno – edukacyjny KORDIAN jako jedno z narzędzi w budowaniu świadomości ryzyka związanego z hipercholesterolemią

PRZEWODNICZĄCY: Dariusz Dudek (Kraków)

UCZESTNICY: Krzysztof Chlebus (Gdański), Piotr Dobrowolski (Warszawa)

13:30-14:30, sala Nil (parter)

SESJA SATELITARNA BAYER

Leczenie p/zakrzepowe w chorobie wieńcowej i migotaniu przedsionków- najnowsze doniesienia

 1. Migotanie przedsionków u chorych z cukrzycą – o czym należy pamiętać? Zbigniew Gaciong (Warszawa), 20 min
 2. Co wnosi badanie Compass do naszej codziennej praktyki leczenia pacjentów z chorobą wieńcową? Marek Gierlotka (Opole), 20 min
 3. Którzy pacjenci z chorobą wieńcową mogą najbardziej skorzystać ze stosowania rywaroksabanu + ASA? Anetta Undas (Kraków), 20 min

14:30-16:00, sala Eufrat+Ganges+Kolorado+Kongo (parter)

SESJA WSPÓLNA PTK I PTNT

Wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym ESC/ESH – spojrzenie z perspektywy roku.

PRZEWODNICZĄCY: Danuta Czarnecka (Kraków), Aleksander Prejbisz (Warszawa)

 1. Wartości docelowe ciśnienia tętniczego – czy realne do osiągniecia w praktyce? Piotr Jankowski (Kraków)
 2. Podejście diagnostyczne do chorego na nadciśnienie tętnicze – czy wytyczne są racjonalne? Agnieszka Olszanecka (Kraków)
 3. Leczenie skojarzone – czy na każdym etapie leczenia? Zbigniew Gaciong (Warszawa)
 4. Nadciśnienie tętnicze trudne i oporne w terapii – czy wytyczne uwzględniają wszystkie możliwości postępowania? Andrzej Januszewicz (Warszawa)
 5. Leczenie zabiegowe nadciśnienia tętniczego – jak pogodzić nowe badania z wytycznymi? Jacek Kądziela (Warszawa)

14:30-16:00, sala Missisipi (parter)

Sesja PTK: CO NOWEGO W KARDIOLOGII i KARDIOCHIRUGII W 2019?

PRZEWODNICZĄCY: Andrzej Budaj (Warszawa), Sławomir Dobrzycki (Białystok), Robert J. Gil (Warszawa)

 1. Co nowego w przezcewnikowym leczeniu wad zastawkowych serca? Andrzej Ochała (Katowice)
 2. Co nowego w kardiochirurgicznym leczeniu pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca? Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
 3. Co nowego w leczeniu ostrego udaru mózgu? Robert J. Gil (Warszawa)
 4. Co nowego w elektrofizjologii? Oskar Kowalski (Zabrze)
 5. Co nowego w farmakoterapii i opiece ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca? Jadwiga Nessler (Kraków)

14:30-16:00,  sala Odra+Wisła (1 piętro)

WARSZTATY ECHO/EKG organizowane przez Instytut Kardiologii w Warszawie,

PROWADZĄCY: Piotr Dobrowolski, Marek Konka, Mariusz Pytkowski, Patrycjusz Stokłosa

Program pozamerytoryczny

PIĄTEK, 10.05.2019

Godz. 22:00

Koncert

Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.
Wydarzenie finansowane ze środków własnych Organizatora.

Transport autokarowy

Darmowy transport autokarowy:

Warszawa (przy przystanku Dw. Centralny 04 - Al. Jana Pawła II w stronę Żoliborza, pomiędzy Dw. Centralnym a Złotymi Tarasami) − Serock (hotel Narvil)

10 maja: godz. 11:00, 12:00

11 maja: godz. 7:00

 

Serock (hotel Narvil) − Warszawa (przystanek Dw. Centralny 04)

10 maja: godz. 23:30

11 maja: godz. 16:30

Komitet
Naukowy

Artur Baszko (Poznań)
Andrzej Budaj (Warszawa)
Paweł Buszman (Katowice)
Piotr Buszman (Ustroń)
Zbigniew Chmielak (Warszawa)
Danuta Czarnecka (Kraków)
Rafał Dąbrowski (Warszawa)
Marek A. Deja (Katowice)
Piotr Dobrowolski (Warszawa)
Sławomir Dobrzycki (Białystok)
Jarosław Drożdż (Łódź)
Dariusz Dudek (Kraków)
Anna Fijałkowska (Warszawa)
Zbigniew Gaciong (Warszawa)
Mariusz Gąsior (Zabrze)
Zbigniew Gąsior (Katowice)
Marek Gierlotka (Opole)
Robert J. Gil (Warszawa)
Tomasz Grodzicki (Kraków)
Tomasz Hirnle (Białystok)
Piotr Hoffman (Warszawa)
Mateusz Hołda (Kraków)
Tomasz Hryniewiecki (Warszawa)
Marianna Janion (Kielce)

Ewa Jankowska (Wrocław)
Piotr Jankowski (Kraków)
Andrzej Januszewicz (Warszawa)
Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
Jacek Kądziela (Warszawa)
Andrzej Kleinrok (Zamość)
Marek Konka (Warszawa)
Anna Konopka (Warszawa)
Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
Oskar Kowalski (Zabrze)
Marek Kuch (Warszawa)
Piotr Kułakowski (Warszawa)
Iwona Kurkowska-Jastrzębska (Warszawa)
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
Jacek Legutko (Kraków)
Małgorzata Lelonek (Łódź)
Maciej Lesiak (Poznań)
Piotr Lipiec (Łódź)
Paweł Matusik (Kraków)
Michał Mazurek (Zabrze)
Błażej Michalski (Łódź)
Przemysław Mitkowski (Poznań)
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Piotr Musiałek (Kraków)
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk)
Jadwiga Nessler (Kraków)
Grzegorz Opolski (Warszawa)
Andrzej Ochała (Katowice)
Małgorzata Peregud-Pogorzelska (Szczecin)
Ryszard Piotrowicz (Warszawa)
Piotr Podolec (Kraków)
Piotr Ponikowski (Wrocław)
Jerzy Pręgowski (Warszawa)
Aleksander Prejbisz (Warszawa)
Mariusz Pytkowski (Warszawa)
Maciej Sterliński (Warszawa)
Janina Stępińska (Warszawa)
Katarzyna Stolarz-Skrzypek (Kraków)
Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
Anetta Undas (Kraków)
Krystian Wita (Katowice)
Adam Witkowski (Warszawa)
Wojciech Wojakowski (Katowice)
Maciej Wybraniec (Katowice)
Tomasz Zieliński (Warszawa)

Komitet
Organizacyjny

Jacek Kądziela (Warszawa)
Anna Konopka (Warszawa)
Adam Witkowski (Warszawa)

Miejsce konferencji

ul. Czesława Miłosza 14 A,
05-140 Serock

Zarezerwuj nocleg

e-mail: rezerwacje@hotelnarvil.pl
tel.: +48 22 566 10 06

Możliwość rezerwacji pokoi tylko do
5 kwietnia 2019 r.

Certyfikaty

Sponsorzy

Sponsor Strategiczny
Platynowy Sponsor
Złoty Sponsor
Srebrny Sponsor
Brązowy Sponsor
Patronat Medialny