Rejestracja na 82 Wiosenną Konferencję PTK, XI Konferencję „Kardiologii Polskiej”

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu)

Jestem zainteresowany/-a skorzystaniem z bezpłatnego transportu autokarowego Warszawa-Serock w dniu 10.05.2019

Jestem zainteresowany/-a skorzystaniem z bezpłatnego transportu autokarowego Serock-Warszawa w dniu 11.05.2019 

Dobrowolne zgody:

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Grupę casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań, KRS: 0000125143, NIP: 7792436299, REGON: 361981730, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera w szczególności o kolejnych edycjach konferencji, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli prywatności,  które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Uczestnictwo

Opłata dla uczestników zawiera: udział w sesjach wykładowych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe i lunche w dniach 10.05. i 11.05., kolacja 10.05.
Opłata dla osób towarzyszących nie uprawnia do udziału w sesjach naukowych i wstępu na wystawę firm medycznych.

Suma: 0 PLN